Afvalwateranalyses

Een optimale recyclingtechniek: meer efficiëntie door controle

Met de recyclingtechniek kunt u uw proceswater bij het glijslijpen gedurende een bepaalde tijd telkens opnieuw gebruiken. Deze recycling functioneert bijzonder efficiënt als de waarden regelmatig worden gecontroleerd en zonodig het proces hierop wordt aangepast. Ons laboratorium helpt u hierbij graag. Neem gerust contact met ons op!

Betrouwbare waarden voor het afvoeren/lozen

Ook bij de niet-recyclingtechniek, waarbij het gereinigde water naar het riool wordt afgevoerd, zijn de waarden van groot belang. Want er moeten aan strenge, wettelijk voorgeschreven grenswaarden worden voldaan. Ons laboratorium adviseert u vakkundig als u hiervoor maatregelen moet treffen.

Voordelen
  • Procesoptimalisatie en optimale efficiëntie van het recyclingproces
  • Bepaling van de afvalwaterwaarden voor het afvoeren/lozen
Uw contactpersoon
Sales Office Benelux

+31 (0) 413-251500

+31 (0) 413-252144

E-mail sturen